Šlechtici a oddanost měst

  • Zakladatel vlákna DeletedUser2029
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser2029

Guest
Každá vesnice je loajální svému pánovi. Do určité míry. Výše loajality se měří oddaností. Od 0 (konec loajality, zabrání vesnice) do 100 (úplná loajalita).

Oddanost vesnice se dá snižovat pouze útokem se kterým jde i šlechtic. Oddanost se zvyšuje čekáním - každou hodinu se oddanost zvedne o určitou hodnotu (typicky o 1 bod pro běžně rychlý svět).

Není jiná možnost jak hýbat s oddaností než útokem se šlechticem či čekáním.
 

DeletedUser2029

Guest
Útok šlechticem, dodanost z pohledu útoku.

Každý útok ve kterém je alespoň jeden šlechtic sníží oddanost náhodně o právě 20-35 bodů.

- odpozorováno, náhodné číslo 20-35 má rovnoměrné rozdělení a není na ničem závislé.

- na hodnotu snížení oddanosti nemá vliv počet šlechticů v jednom útoku. Sto šlechticů, stejně jako jeden šlechtic, sníží při jednom útoku vždy jen o 20-35. /Proto nemá, až na opravdu výjimečné situace - viz níže - smysl posílat v jednom útoku více než jednoho šlechtice.

----

Protože každý útok šlechticem sníží oddanost o 20-35 a plně loajální vesnice má oddanost 100, vyplývá z toho, že je pro okamžité zabrání (snížení pod 0) je třeba poslat vláček šlechticů (tzv. noble train). To je několik těsně po sobě jdoucích útoků, v každém jeden šlechtic (+ armáda na jeho pohlídání). Z pohledu pravděpodobnosti má smysl poslat 3-5 šlechticů za sebou. Přičemž obvykle stačí 4, s jistotou 5.

/ možná časem vypočítám a doplním pravděpodobnost zabrání pro 3, 4 a 5 šlechticů (přesněji - u pěti to bude pravděpodobnost, jak moc se jich pomlátí) /

----

Úmrtí šlechtice / šlechticů během útoku: Při útoku šlechticem platí pro jeho smrt trochu jiné podmínky než pro ostatní jednotky.

- jde-li s armádou jeden šlechtic, zemře, pokud při útoku zemře alespoň polovina pěších jednotek (pěchoty) útočné armády.

- jdou-li s armádou dva šlechtici, jeden zemře, zemře-li více než čtvrtina pěchoty. Oba zemřou, zemře-li více než 75% pěchoty.

- pro ještě více šlechticů v jednom útoku to má obdobný trend. Viz simulátor.

Proto není úplný nesmysl posílat více šlechticů v jednom útoku. Ale dělá se to opravdu jen výjimečně. Obvykle se použije nejprve tzv. čistících útoků (bez šlechtice) které ves zbaví jednotek a za nimi hned následuje vláček (s jedním šlechticem v každém útoku).
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser2029

Guest
Oddanosti vsi z pohledu obránce, resp. z pohledu vesnice.

Základ je oddanost 100 (ta se nikde nezobrazuje). Dojde-li k částečnému snížení oddanosti, aktuální hodnota se zobrazí v náhledu vesnice. Při snížené oddanosti nelze demolovat budovy - jinak se nižší oddanost (mezi 1-99) navenek neprojevuje.

Oddanost se zvedá sama od sebe. Oddanost světa zvedá každou hodinu o rychlosti světa (k nalezení v konfiguračním souboru (speed)) násobenou dalším interním parametrem, který je u nás (empiricky ověřeno) většinou roven 1 (viz edit3) . Obvykle to tedy znamená, že se oddanost zvedá o 1, 1.6 či 2 body/hodinu, právě dle rychlosti světa .

-----

Pokud dojde ke snížení oddanosti na 0 či méně, vesnice přechází pod nového "pána", kterého představuje šlechtic, který snížil oddanost na 0 či méně.
V tu chvíli se stane:

- šlechtic "zmizí" (usídlí se v panském dvoře) a jednotky co ho při útoku doprovázely zůstávají ve vsi coby podpora.

- zruší se případná fronta šlechticů (určitě šlechtic právě stavěný, jestli celá fronta to už si nepamatuji) a suroviny z právě stavěného šlechtice jsou ztraceny (nevrátí se 90%). Platí i pro přenoblování vlastní vesnice.

- stavební fronta a rekrutovací fronta zůstávají a vyrábí dál (pro nového pána)

- oddanost nezůstává na 0 či méně, ale nastaví se na hodnotu 25.

- je-li nový šlechtic jiného hráče než kterému původně patřila ves, ves přechází pod nového hráče a všechny původní jednotky mimo (na podpoře) zmizí (rozutečou se).

- je-li nový šlechtic stejného hráče kterému původně patřila ves, ves hráči zůstává, všechny původní jednotky mimo (na podpoře) nezmizí. Nicméně i nadále platí ostatní pravidla že je "nový" šlechtic dosazen (zmizí), útočné jednotky zůstávají na podpoře a oddanost se nastaví na 25. (Ve výjimečných případech v nouzi toho lze využít jako rychlého zvýšení oddanosti, byla-li někde mezi 1-24)

-----------------------------------
EDIT: Děkuji hráči miki355 za upozornění, že mi chybělo info o frontě šlechticů.
EDIT2: Do léta 08 se oddanost zvedala zřejmě rychlosti světa násobenou obecnou rychlosti jednotek.
Edit 3 - prosím, uprav si výpočet navyšování oddanosti ve vesnici. Odpovídá to rychlosti světa pouze v případě, že je nastaven parametr pro load šlechtice na 1 (load a speed se násobí). Při pohybu jedním koeficientem se tedy hýbe celým výsledkem. Ale je pravdou, že obvykle bývá tento koeficient na 1. Pokud budeš chtít, tak se mi ozvi, poskytnu ti přesné informace (v rámci mých možností). Sonik - Edit Turgon - díky
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Biblos

Zasloužilý veterán
VIP
Počet poděkování
1.319
Upřesnění - zůstává jen rekrutovací fronta, stavební se bez náhrady zruší, při převzetí cizí vesnice - jednotky co byly na podpoře se také rozprchnou.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru