Byzantský vrhač ohně - Shedd

  • Zakladatel vlákna DeletedUser33829
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser33829

Guest
Byzantský (nebo-li též řecký) vrhač ohně je pěší jednotka, která má u sebe zápalnou směs a malou ruční pumpičku pomocí které vyšlehává plamen. Jelikož řecký oheň nejde uhasit vodou, tak budova shoří do základu (na stupeň 0, v případě hlavní budovy, selského dvora a skladiště na stupeň 1).
Jelikož vrhač ohně se musí k budově přímo dostat, oproti katapultům, tak k zapálení dochází po bitvě, tzn. musí bitvu přežít. Jeho přežití v bitvě jakožto pěší jednotky je podmíněno přežitím minimálně 50 % útočící pěchoty.
NákladyObyvatelstvoRychlostUnese
120
holz.png
210
lehm.png
90
eisen.png
Face.png
1
26 minut pro políčko*10
*Platí pro svět s rychlostí 1 a pohybem vojsk 1

Bojové hodnoty
Síla útoku
att.png
7
Všeobecná obrana
def.png
40
Obrana proti kavalérii
def_cav.png
55
Obranní lučištníci
def_archer.png
40

Předpoklady ke zkoumání jednotky
Kovárna (Stupeň 20)
Výzkumný stupeňNáklady na zkoumání
att.png
def.png
def_cav.png
def_archer.png
1
holz.png
1400
lehm.png
1800
eisen.png
920
7405540
2
holz.png
5600
lehm.png
7200
eisen.png
3680
9506950
3
holz.png
22400
lehm.png
28800
eisen.png
14720
10567756
Jednotka se cvičí v kovárně. Přemýšlel jsem původně zda-li v kasárnách nebo v dílně, ale z hlediska typu jednotky, a že potřebuje zápalný materiál je podle mě nejvýhodnější kovárna.
Stupeň 20 volím z důvodu, že na světech, kde je jednoduchý výzkum je kovárna téměř nevyužívaná (kovář vyzkoumá jednotky, a pak už dokonce světa není k potřebě a kovárna se na maximum staví jen kvůli potřebě panského dvora).
Rekrutační doba jednotky při časovém faktoru 100 % by byla 14 hodin, tzn. v kovárně na stupni 20 by trvala 2:06:00.
Jednotka, aby mohla zapálit budovu, by musela být vybavena zápalnou směsí, kterou by bylo potřeba vyrobit v kovárně.
VěcNáklady
Zápalná směs
holz.png
28000
lehm.png
36000
eisen.png
24000
Zápálná směs by se vyráběla též v kovárně a při časovém faktoru 100 % by byla 36 hodin, tzn. v kovárně na stupni 20 by trvala 5:24:00.

V každé vesnici by mohla být postavena jen jedna jednotka Byzantského vrhače ohně, více by nešlo.

Původně jsem nezámyšlel, že by jednotka šla zkoumat na světetch s vícestupňovým výzkumem, tak jako paladin nebo šlechtic, ale pak když jsem si vzpomněl na 3stupňového špeha...

Jednotka by na světech s vícestupňovým výzkumem by šla zkoumat, na tři stupně u třístupňovitého výzkumu a na deset stupňů u desetistupňovitého výzkumu.
V čem by byl fígl? Můžete mít jen max. jednu jednotku na vesnici, samotné hodnoty jak do obrany, tak především do útoku jsou naprosto malé. Samotný útok je tak malý, že kdybyste poslali jednotku osamocenou, tak umře i ve vesnici bez opevnění (vesnice má totiž základní obranu 20). Takže proč by mělo především smysl jednotku zkoumat? Čím vyšší stupeň výzkumu, tím více zápalných směsí unese. Takže na světech s jednoduchým výzkumem by unesla jen jednu, na třístupňovitém, až tři a na desetistupňovitém deset. Podotýkám, že je 13 až 15 budov co jde zničit (záleží jestli je na světě kostel a socha) + opevnění a skrýš jako jediná by nešla zničit. Takže pokud bych měl na světě s 3stupňovým výzkumem jednotku vyzkoumanou na 3. stupeň a chtěl zničit 3 budovy, tak musím vytvořit i 3 zápalné směsi.

Jelikož kovář je na všechno sám, tak by v kovárně šel dělat buď jen výzkum jednotek, nebo stavba vrhače, nebo výroba zápalné směsi, nešlo by to všechno dělat naráz.

Jak by vypadal boj?
Poslali bychom jednotku do bitvy (pochopitelně s dalším vojskem) v okně při potvrzení útoku by hráč nastavil jakou budovu má jednotka zapálit, případně by nastavil budov více u vícestupňového výzkumu, tak jak se to dělá u katapultů a dal tlačítko „OK“. Jednotka by musela přežít samotný boj, do kterého se sama zapojuje (byť že s mizernou útočnou sílou) a po skončení tohoto boje a přežití zapálí dotyčnou/é budovu/y, které se kompletně zničí. Pro nové použití jednotky je potřeba znovu postavit v kovárně zápalnou směs. Pokud jednotka bitvu nepřežije, hráč přijde i o zápalnou/é směs(i).

Pokud hráč ztratí vesnici a má v ní postavenou zápalnou směs, tak o ni přijde, ale ve vesnici zůstane a připadne novému majitelovi, který ale aby ji využil, tak musí postavit vrhače ohně. Platilo by to i pro barbarky, když hráč zbarbaří a byla by ve vesnici postavená zápalná směs, tak by tam zůstala a získal by ji majitel, který obsadil barbarku. Takhle to funguje i s výzkumem. Zápalná směs by šla i zrušit, její rozložení by trvalo stejně dlouho jako její postavení, ale oproti výzkumu, kdy se hráči nevrátí žádné suroviny, by se zde hráči vrátilo 90 % surovin.

Doba výzkumu jednotky by odpovídala všem ostatním jednotkám, tzn. stupeň 1 = časová doba a, stupeň 2 = 3a, stupeň 3 = 9a. Doba by byla jinak stejně dlouhá jako je pro kopiníka, sekerníka, lučištníka a špeha, tzn. v kovárně na stupni 20 by trvalo jednotku vyzkoumat 0:09:48, na druhý stupeň 0:29:25, na třetí 1:28:27. Je potřeba říct, že hra pracuje na X desetinných míst, to znamená že to není na sekundy přesné, ale zaokrouhlené. Stejně to platí i v tabulce hodnot síly útoku a v obranných čísel, kdy se jedná o zaokrouhlená čísla. 2. stupeň dělá jedntoku po všech stránkách o 25 % silnější a 3. stupeň o 40 % silnější jak na prvním stupni. Toto ovšem platí pro všechny jednotky. Náklady na výzkum jsou opět ve stejném duchu jako u všech ostatních jednotek, tzn. 1. stupeň = b surovin, 2. = 4b a 3. = 16b.

Někdo by mohl podtkonut, když jde jednotka zkoumat jen na nejvyšším stupni kovárny, proč řeším faktory pro jiné stupně. Tak ono hlavně během výzkumu nebo stavby může být kovárna poškozena, a pak se zbylá doba prodlužuje.

Podmínkou pro stavbu zápalné směsi by byla jen samotná kovárna a vyzkoumaná jednotka Byzantského vrhače ohňů, takže by šla vyrábět i v kovárně na stupni 1 (pokud by byla pochopitelně zdemolovaná, protože na výzkum potřebujeme kovárnu na 20) a netrvala by vyrobit 5:24:00, ale 22:40:48 a ve vesnici nemusí být postavený Byzantský vrhač ohňů. Na vícestupňových světech jde výzkum zcela zrušit, takže při zrušení výzkumu jednotky by nešla postavit ani zápalná směs. Výzkum jednotky je možné zrušit kdykoliv a za zrušení výzkumu jednotky se nevrací žádné suroviny, tak jako u všech ostatních výzkumů.
Pokud by hráč měl například Byzantského vrhače ohňů na 3. stupni a postavené 3 zápalné směsi a zrušil by výzkum kompletně, tak zápalné směsi mu zůstanou, dokud je nevyužije nebo o ně nepřijde v útoku, ale nové nepostaví, mohl by je též v kovárně zrušit s navrácením 90 % surovin.

U 3stupňových výzkumech je kapacita kovárny limitována 15 možnými technologii z toho v každé vesnici zabírá jedno místo kopiník a šermíř. Kdyby na světě byli i lučištníci a 3stupňový špeh, tak vyzkoumat všechno na tři stupně nejde, to by bylo dohromady i s vrhačem ohňů 33 technologií. Jedná se fakticky o útočnou jednotku. Takže ono by po světě moc třístupňových vrhačů neběhalo a taky primární věcí je vesnice zabírat, ne je demolovat.

U 10stupňovitého výzkumu by byly všechny paramtery (náklady na výzkum, síla jednotky, doba výzkumu) změněny na stejný duch vzorce jako jiné jednotky a jednotka by mohla mít, až deset zápalných směsí. Je, ale potřeba brát v úvahu velké surovinové zatížení jak na výzkum, tak na počet zápalných směsí, ale pořád takové, aby nepřítel při demolici měl ztráty v surovinách větší.

Rychlost jednotky by byla 26 minut pro políčko, což je přesná rozdílná doba mezi pochodem šermířem (je potřeba říct, že někteří i se šermíři útočí) a stroji, doba která má blíže ke strojům, jak k sekerníkům a je potřeba vzít, že jednotka sebou něco táhne, ale není toho tak moc, jako když někdo táhne beranidlo nebo katapult. Jde hlavně o to, že by vrhači mohli chodit za hlavními útoky a zároveň bez strojů, které by je zpomalovaly, takže čas byl navržen tak, aby šla dotyčná jednotka pro obránce detekovat, pokud je připojený.

Na světech, kde je paladin se zbrojnicí by byl přidán artefakt „Svitek Kallinika z Heliopole“. Tento artefakt by dělal Byzantského vrhače ohňů o 30 % silnějšího v útoku a o 20 % silnějšího v obraně, ale pokud by paladin i vrhač ohňů přežili bitvu (paladin je veden jako kavalérie a pro přežití je potřeba minimálně 50 % kavalérie, aby přežil, u vrhače je to zase 50 % pěchoty a na světech s lučištníky, by tak jedna jednotka bitvu mohla přežít a druhá ne), tak by vrhač ohňů zapálil celou vesnici, která by lehla popelem. Zbyla by jen hlavní budova, selský dvůr a skladiště na stupni 1, pak skrýš, to záleží na jakém stupni ji měl majitel vesnice postavenou, pokud by ji měl zdemolovanou, tak by tak vesnice jedním útokem klesla, až na 21 bodů. Zničeno by bylo i nádvoří, které je ve vesnici jinak od začátku a nepřidává žádné body. I zde by ovšem Byzantský vrhač ohňů musel mít u sebe zápalnou směs. Jednotku je možné poslat i bez zápalné směsi, s tím že se zapojuje do útoku, ač má chabý útok, taktéž v obraně brání, ale její primární funkcí je zapalování budov.

Myslím, že jednotka je navržena tak, aby měla určitou funkci a zároveň nebyla až moc posilněna a ani nenahrazovala funkci katapultů, ale doplňovala je. S čímž souvisí i náklady na zápalnou směs atd., kdy třeba nádvoří je lepší katapultovat, ale třeba selský dvůr zapálit, na to by v jednom útoku muselo být hodně katapultů, skoro ani žádný doprovod, aby to shodily celé a katapultové vláčky se ve hře moc neaplikují a shodit selský dvůr rozdělením katapultů na dva, tři, čtyři klidně i deset útoků (při rozložení to má větší efekt) tak pořád je těch katapultů zapotřebí tolik, že jejich náklady jsou větší jak náklad zápalné směsi.

Přijde mi to i orignální jako stavět jednotku v kovárně, protože na těch světech s jednoduchým výzkumem kovárna opravdu velké využití nemá a taky neexistuje žádná jednotka, která by šla postavit (teoreticky) v každé vesnici a jen jeden kus, a taky stavba něčeho jako je záplaná směs ve hře není, možnost získání ji při dobytí vesnice nebo ji proměnit na suroviny atd. Pokud by při dobytí vesnice byla nastavena záplaná směs na zrušení nebo postavení, tak by to pokračovalo, pokud by to nový majitel nezrušil, stejně jako výzkum jednotek nebo stavba jednotek. Jelikož Byzantský vrhač ohně je pěší jednotka a je jeden (vystačí si sám), tak mi nepřijde, aby zabíral více místa v selském dvoře, jak jedno.

Všechny časové faktory zde použité by platily pro svět s herní rychlostí 1 a pohybem vojsk 1 vůči této rychlosti světa.

Inspiroval jsem se skutečnou jednotkou, která existovala ve středověké Byzantské říši. Řecký oheň měl široké využití v armádě a dodnes není známo přesné jeho složení.

Obrázek
[SPOIL]
bvoshedd.png
[/SPOIL]
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser34582

Guest
úprimne ..... kto to aj prečítal ? :D :D ja som len zvedavý na obrázok :D
 

DeletedUser34582

Guest
:D Kto Ti to čítal ako rozprávku na dobrú noc ? len sa priznaj :p
 

DeletedUser19739

Guest
Já pohádku na dobrou noc mít nemusím... Stačí mi večerníček:)

Ale četl sem to z nudy:)
 

DeletedUser33829

Guest
Přidán obrázek.

Doufám, že někdo ocení ruční tvorbu.:yes

Poprosil bych moderátory, jestli by některý nemohl do názvu topicu přidat můj nick.
Děkuji.:hi
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru