Mapy & štatistiky

Vudcaa

Guest
Mapy & štatistiky
Svet 20Táto téma bude slúžiť na vkladanie máp a štatistík z bojového poľa sveta 20.
Nepíšte sem žiadne komentáre ani poznámky, na to slúži kaviareň.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Vudcaa

Guest
Tu sú mapy, ktoré sa samé aktualizujú. Sú vyrobené hráčom nickjer z www.tribalwars.net. Tiež si môžete pozrieť aj ďalšie mapy svetov, na stránke http://map.k-io.com/.

Dominancia Kmeňov Na Mape
[SPOIL]
[/SPOIL]

TOP 15 Kmeňov
[SPOIL]
[/SPOIL]

TOP 15 Najväčších Zaberačov (Noblerov)
[SPOIL]
[/SPOIL]

TOP Priemer Bodov Na Hráčov

[SPOIL]
[/SPOIL]

Dominancia Hráčov Na Mape
[SPOIL]
[/SPOIL]

TOP 15 Hráčov
[SPOIL]
[/SPOIL]

Najrýchlejší Zaberači (Nobleri)

[SPOIL]
[/SPOIL]

TOP Hráčov V ODA-Ranku
[SPOIL]
[/SPOIL]

Pravidlá Dominancie na mape
Najlepší hráč alebo kmeň na kontinente musia mať rovnako,
alebo viac bodov a sú uvedené na mape v jednom kontinente,
ktoré majú byť zobrazené

V dominancii hráča na mape, dediny pre 15 hráčov
s najviac bodmi v kontinente sú zobrazené (z dôvodu otázky farby).

Pravidlá Zaberačov (Noblerov) na mape.:
Táto mapa sa akruatizuje každých 24 hodín s zaberaním,
ku ktorému prišlo v predchádzajúci deň. Ak je tá istá dedina zabratá viac krát,
bude sa počítať len najnovšie zabratie pred aktualizáciou. TOP 15 kmene
sú zobrazené v pozadí s dedinami zabratými v posledných 24 hodinách.
Tieto zabraté dediny sa zobrazujú ako veľké štvorce v popredí.

Najrýchlejší Zaberači (Nobleri):
(# dedina bola získaná od prvej zabratej dediny)/(doba
od prvej hráčovej zabratej dediny). V podstate to ukazuje
rýchlosť zaberania dediny na deň, pre najrýchlejšieho hráča
od jeho prvej zabratej dediny.

Najväčší priemer bodov na hráča, Mapa kmeňov:
V podstate ukazuje to, čo vraví samotný názov.
(# body)/(# hráči) v každom kmeni. Pre to, aby bol kmeň zobrazený,
musí mať viac ako 5 hráčov. Veľká mapa, kde elitné kmene s veľkým
priemerom sú zvýraznené oproti kmeňom, ktoré majú veľký počet
(nekvalitných) hráčov.
 
Naposledy upraveno moderátorem: