Nápověda - tantalena

tantalena

Pokročilý uživatel
Registrovaný uživatel
Počet poděkování
124
Speed neboli SDS kolo je zrychlený svět běžící obvykle rychlostí 25-400.
Historicky nejmenší rychlost je rychlost 1 z prvních minut některých výročních kol, nejmenší rychlost celého speedu pak asi 5 z testování projektu.
Naopak největší rychlost je nejspíše rychlost 600 z testování rychlosti, avšak tato rychlost trvala pouze 2 hodiny a byla součástí speedu, který proběhl v rychlostech 200, 400 a nakonec právě 600. Největší rychlost celého speedu v novodobé historii u nás byla 500.
Rychlost převyšující 400 však není při běžných speed kolech povolena- to samé platí i o výsledné rychlosti jednotek.

Nyní běžící speed kola naleznete zde.
Do budoucna plánovaná speed kola naleznete zde.
Výsledky již ukončených speedů naleznete zde,

Na každé jazykové verzi DK existuje nejvýše jeden speed server.
Výjimkou jsou pouze německé DK, kde nalezneme 2 speed servery- jak já říkám, jeden je pro speedy dlouhé, druhý pro ještě delší.
Slovenská verze DK bohužel speed server nemá.

Typy speedů:

Rozdělení podle délky:

Miniblesk
Miniblesky trvají od 20 minut do 5 hodin. Jedná se o speedy rychlosti obvykle 400, rozestavěná vesnice je obvykle na levelu 4, méně pak 3, 5 a ještě vzácněji 10. Ostatní typy rozestavěných vesnic se vyskytují spíše výjimečně. Hráčský limit je 50, nejsou odměňovány PB. Jsou velice vhodné pro začínající hráče, na trénování strategie a vytváření osobních rekordů. Hráčské obsazení je obvykle slabé.

Blesk
Blesky trvají 6-36 hodin. Nejčastější rychlost je 400, ale nalezneme i rychlost 100- menší rychlosti se však nevyskytují. Rozestavěné vesnice jsou obvykle 0-5, větší se prakticky nevyskytují. Hráčský limit je 100 ( to platí i u delších typů speedu ), blesky jsou odměňovány nejvýše 100 PB. Na těchto a delších speedech je časté kvalitní hráčské obsazení ( s větší délkou se obvykle zkvalitňuje ). V žebříčku hráčů se obvykle špatně vyhrává bez PB a i výhra bez PB je méně pravděpodobná s narůstající délkou.

Vítr
Doba trvání se pohybuje v rozmezí 2-4 dnů. Rychlost se pohybuje v rozpětí 200-400. Rozestavěná vesnice bývá na levelu 0-4. Odměna je obvykle 200 PB. Patří ke speedům s největší nutností dlouhodobé silné aktivity ( spolu s dlouhými Blesky ).

Země
Země obvykle trvají 5-7 dní ( i když se v nedávné minulosti hovořilo i o názvu Země na speedech délky 2 týdnů ). Rychlost je podobná jako u Větru, 200-350. Na zahraničních speedech jsem jednou nalezl i podobně dlouhý speed rychlosti 40, ale u nás se to nevyskytuje. Odměna bývá 300-400 PB.
Již se tolik neprojevuje krátkodobá snížená aktivita jako u krátkých Větrů a dlouhých Blesků.
Rozestavěná vesnice bývá 0-4.

Slunce
Trvá nejčastěji 10-30 dní. Jedná se o velmi pomalý speed s rychlostí nejčastěji kolem 25-150. Přihlašuje se obvykle mnoho kvalitních hráčů, odměna je vysoká- dohromady až 1000 PB ( ale vítězí obvykle kmeny, nikoli hráči, takže se odměny rozdělí ). Rozestavěná vesnice je obvykle na levelu 0.

Maximum Endurance
Délka tohoto speedu je přibližně 30 dní. Jedná se tedy o nejdelší speed. Rychlost je 50. Tento speed proběhl pouze 1x, odměna 1000 PB. Rozestavěná vesnice je na levelu 0.

Rozdělení podle typu vítěze:

"Normální speed"
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů při ukončení speedu. Lze zabírat vesnice. Nese název speedu podle jeho délky ( např. když trvá 3 dny, jmenuje se Vítr, když 2 hodiny, Miniblesk ). Vzácněji se speed ukončí, když nejlepší hráč či kmen dosáhne určitého počtu bodů.

Bash
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším off rankem, vzácněji pak OD rankem. Má nejvýše délku Větru, ale obvykle se jedná o speed délky Blesku nebo Miniblesku. Často se zde vyskytuje farm limit a jednotky jsou zpomalené, aby šlo útokům uhýbat. Většinou nelze zabírat vesnice.

CAT
Vítězem se stává hráč, který má jako první 1 svou vesnici plně dostavěnou. Pokud je vítězem kmen, obvykle všichni jeho členové musí mít dostavěnou vesnici a musí být celý kmen hráčsky zaplněn ( nejčastěji to bývá tak, že vyhraje první dvojčlenný kmen, jehož oba členové mají dostavěnou vesnici ). Obvykle nelze zabírat vesnice. Speed má obvykle délku nejvýše 6 hodin a rychlost nejčastěji 400. Někdy se vyskytuje farm limit.

CAT vs. Bash
Vítězem se stává hráč, který ve stanoveném čase jako první dostaví svou vesnici. Nastavení bývá podobné jako u normálního CATu. Avšak jakmile nikdo nemá svou vesnici plně dostavěnou, výhra nepropadá a zvítězí hráč s největším off, případně OD rankem. Proto je častý farm limit.

Železná pevnost
V tomto typu speed kola je do mapy přidána železná pevnost, tedy vesnice s více než 200.000 body. Hraje se buď na to, kdo ji jako první zabere, kdo ji na konci speedu bude vlastnit, nebo kdo bude mít nejvíce bodů ( a k tomu mu železná pevnost může posloužit ). Vítězem může být hráč i kmen. Lze nastavit i více železných pevností na 1 speed kolo i frekvenci jejích přidávání.

Metaller
Tento typ speed kola se vyskytuje pouze na řeckých DK, a to výjimečně. Do hry je přidáno 5 vesnic s přibližně 30.000 body. Hraje se na to, kdo bude mít nejvíce bodů- obvykle jde o jednotlivce.

Osada v kouzelném lese
V tomto typu speed kola je do hry přidána osada v kouzelném lese, tedy skupina čítající 6 nebo 9 vesnic. Musí se zabrat buď celou skupinu těchto vesnic nebo co nejvíce těchto vesnic. Obvykle se vítězem stává kmen.

2,3,4,6,10 kmenů
Zde jsou hráči automaticky rozřazeni do příslušného počtu kmenů. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů, hráč s největším počtem bodů z vítězného kmene, skupina ( např. nejlepší 3 ) hráčů z vítězného kmene, celý vítězný kmen, atd. Lze hrát na off rank, OD rank i body ( to je asi nejčastější ).

Pojmy:

Farm limit- udává, kolik jednotek na úroveň selského dvora se brání při napadení. Např. je-li farm limit 100 a selský dvůr na stupni 24, brání se při napadení nepřítelem jen 2400 jednotek. Jednotky jsou v tomto případě obyvatelé, které jednotky zabírají. Takže do těch 2400 jednotek se vejde jen 300 katapultů, 400 TK, 2400 sekerníků, apod. Na normálních světech se mu říká "limit selského dvora"- vyskytuje se však na německých světech, možná na světové verzi DK, ale na českých DK asi ne...

Fake limit- udává, kolik obyvatel musí nejméně obsahovat útok v % bodů vesnice, ze které útok vychází. Např. je-li fake limit 5% a vesnice má 10.000 bodů, musí útok obsahovat nejméně 500 obyvatel ( např. 50 TK, 100 kopí a 50 špehů ), aby ho šlo odeslat. Platí jen pokud se útočí na hráče. Také neplatí, když se odesílá samotné špehy. To lze poslat obvykle minimálně 5 špehů a na nějaké velikosti vesnice vůbec nezáleží.

Hráčský limit- je počet hráčů, kteří se mohou do speed kola přihlásit bez prémia.
Na českých DK obecně platí, že ve speed kolech kratších než 6 hodin je hráčský limit 50, u speed kol délky 6 a více hodin je pak hráčský limit 100.
Na ruských DK je situace podobná, akorát v prvním případě je hráčský limit 60.
Na řeckých DK je hráčský limit buď 60 nebo žádný- tzn. není omezen počet přihlášených hráčů bez prémia.
Na švýcarských DK je ve většině speed kol vstup pouze s prémiem, na zbytku bývá obvykle hráčský limit 30.
Na německých DK se hráčský limit liší speed od speedu- obvykle 500-14.000.
Na ostatních jazykových verzích DK bývá obvykle hráčský limit 100 u všech speedů.
Výjimky jsou u svátečních a výročních speedů, kde jsou hráčské limity obvykle silně zvýšené na 200-1000.

Noční režim- pokud je NR zapnutý, nelze na daného hráče útočit. Jeho vesnice jsou na mapě označeny černě. Aktivuje se v nastavení.

Level rozestavěné vesnice- je přesně daný druh vesnice, kterou každý hráč dostane automaticky při začátku speedu. Pokud jsou ve speedu barbarské a bonusové vesnice, i ony budou po přidání do hry stejně velké. Barbarské a bonusové vesnice také mohou automaticky růst do příslušného počtu bodů.

LEVEL 0- 26 bodů
Obsahuje pouze základní budovy, vše ostatní se musí postavit.
Odpovídá zahraničním levelům N0
Hlavní budova - 1
Nádvoří - 1
Dřevorubec - 0
Lom na těžbu hlíny - 0
Železný důl - 0
Selsky dvůr - 1
Sklad - 1
Skrýš - 1

LEVEL 1- 72 bodů
Kromě základních budov obsahuje i vystavěné surovinové zdroje.
Odpovídá zahraničním levelům N1
Hlavní budova - 3
Nádvoří - 1
Dřevorubec - 6
Lom na těžbu hlíny -6
Železný důl - 6
Selský dvůr - 1
Sklad - 3
Skryš - 1

LEVEL 2- 308 bodů
Obsahuje již i kovárnu, kasárnu, tržiště a opevnění.
Je poměrně vzácný, na zahraničních verzích DK se obvykle nevyskytuje.
Hlavní budova - 7
Kasárna - 3
Kovárna - 6
Nádvoří - 1
Trh - 1
Dřevorubec - 12
Lom na těžbu hlíny -12
Železný důl - 12
Selský dvůr - 9
Sklad - 6
Skryš - 1
Opevnění - 5

LEVEL 3- 653 bodů
Má i stáje a dílnu.
Odpovídá zahraničnímu N2.
Hlavní budova - 10
Kasárna - 10
Stáj - 5
Dílna - 1
Kovárna - 10
Nádvoří - 1
Trh - 1
Dřevorubec - 15
Lom na těžbu hlíny -15
Železný důl - 15
Selský dvůr - 12
Sklad - 10
Skryš - 1
Opevnění - 10

LEVEL 4- 2138 bodů
Je to asi nejobvyklejší typ rozestavěné vesnice.
Kvalitní hráč by měl umět z tohoto levelu dobýt vesnici při rychlosti speedu i jednotek 400 a 2 bonusovkách na hráče do 25 minut v případě, že na něj nikdo neútočí.
Odpovídá zahraničnímu N3
Hlavní budova - 15
Kasárna - 15
Stáj - 10
Dílna - 2
Kovárna - 15
Nádvoří - 1
Trh - 5
Dřevorubec - 23
Lom na těžbu hlíny -23
Železný důl - 23
Selský dvůr - 22
Sklad - 15
Skryš - 1
Opevnění - 15

LEVEL 5- 2824 bodů
Při tomto počátečním levelu vesnice dojde k takovému zrychlení hry s počátečním levelem vesnice 4.
Hlavní budova - 16
Kasárna - 16
Stáj - 12
Dílna - 4
Kovárna - 15
Nádvoří - 1
Trh - 6
Dřevorubec - 25
Lom na těžbu hlíny -25
Železný důl - 25
Selský dvůr - 24
Sklad - 16
Skryš - 3
Opevnění - 15

LEVEL 6-3543 bodů
Tento level vesnice, stejně jako levely 7-9, nejsou příliš časté.
Hlavní budova - 18
Kasárna - 18
Stáj - 13
Dílna - 8
Kovárna - 16
Nádvoří - 1
Trh - 10
Dřevorubec - 26
Lom na těžbu hlíny -26
Železný důl - 26
Selský dvůr - 25
Sklad - 17
Skryš - 5
Opevnění - 16

LEVEL 7- 4594 bodů
Hlavní budova - 20
Kasárna - 19
Stáj - 13
Dílna - 10
Kovárna - 18
Nádvoří - 1
Trh - 18
Dřevorubec - 27
Lom na těžbu hlíny -27
Železný důl - 27
Selský dvůr - 26
Sklad - 20
Skryš - 7
Opevnění - 17

LEVEL 8- 6043 bodů
Hlavní budova - 22
Kasárna - 21
Stáj - 18
Dílna - 12
Kovárna - 18
Nádvoří - 1
Trh - 20
Dřevorubec - 28
Lom na těžbu hlíny -28
Železný důl - 28
Selský dvůr - 27
Sklad - 24
Skryš - 8
Opevnění - 18

LEVEL 9- 7970 bodů
Hlavní budova - 26
Kasárna - 23
Stáj - 19
Dílna - 13
Kovárna - 19
Nádvoří - 1
Trh - 23
Dřevorubec - 29
Lom na těžbu hlíny -29
Železný důl - 29
Selský dvůr - 28
Sklad - 25
Skryš - 9
Opevnění - 18

LEVEL 10- 12130 bodů
Hlavní budova - 30
Kasárna - 25
Stáj - 20
Dílna - 15
Kovárna - 20
Panský dvůr - 1
Nádvoří - 1
Trh - 25
Dřevorubec - 30
Lom na těžbu hlíny -30
Železný důl - 30
Selský dvůr - 30
Sklad - 30
Skryš - 10
Opevnění - 20

Levely vesnic jsou uvedeny bez kostela.
Dále pak nesmíme zapomenout, že jakmile je 3 stupňový panský dvůr, tak lze bez kostela i sochy dosáhnout až 12.355 bodů, takže ten level 10 nemusí být vždy úplně maximálně vystavěná vesnice, přestože pomineme kostel a sochu.

A teď ještě další informace o zahraničních speed kolech:
Obecně v zahraniční je jejich N4 7272 bodů.
Brazilský častý level je 1388 bodů, což je takové zpomalení toho našeho levelu 4.

Snížení oddanosti
Na speedech jsou obvyklé tyto druhy snížení oddanosti:
vždy 1 ( to většinou někdo chce vytvořit bash a splete to- opravdu jsem takové kolo na zahraničních DK zažil )
20-35
25-45
35-45
vždy 50
45-55
vždy 100
1-100

Výzkum
Na speed kolech se vyskytují tyto 3 typy výzkumu:
Jednoduchý- nejčastěji na delších kolech, ale celkově je asi nejběžnější. Hodí se především pro začátečníky. Každou jednotku lze vyzkoumat jen na její základní stupeň.
3 stupňový- každou jednotku lze vyzkoumat na 3 stupně. Je vhodný pro kvalitní hráče, ale na delších speed kolech dosti zvýhodňuje hráče s prémiem, proto je na nich vzácnější. Dohromady lze vyzkoumat pouze 15 stupňů různých jednotek.
10 stupňový- každou jednotku lze vyzkoumat na 10 stupňů. Díky tomu se hodí prakticky pouze na miniblesky nebo kratší blesky. Počet všech výzkumů není omezen.

Kmeny
Na speed kolech existuje limit členů kmene. Udává, kolik hráčů se maximálně může stát členem 1 kmene. Dále existují speed kola, kde není možné ze kmene vystoupit ani jej rozpustit. To zaručuje, že hráči nemohou stále měnit kmeny, jak to někdy na českých speedech bývá... Také lze nastavit, že nelze útočit na člena kmene nebo že nelze posílat podpory mimo kmen.

Speed servery v zahraničí
Na závěr bych vás rád informoval o zahraničních speedech. Musím říci, že poslední dobou se ty české speedy tak zvedly, že je lze považovat za asi nejpestřejší a nejzajímavější ze všech, tak doufejme, že to vydrží :)

Německo
Jak jsem již říkal, německé DK mají 2 speed servery, z nichž na jednom jsou nejčastěji speedy délky 1,5-5 dnů a na druhém 2-4 týdnů. Bohužel speedy délky 6 hodin byste zde hledali marně, stejně tak rozestavěnou vesnici na jiném stupni než 0 najdete pouze zřídkakdy ( o stupni vyšším než 1 ani nemluvě ).

Světová verze
Zde již nalezneme pestřejší výběr speedů. Avšak poměrně často jsou zde dlouhé speedy. Je to jeden z mála speed serverů, kde nalezneme hodinovky. Ale jedná se o poměrně špatně sestavené speedy, kde se začíná bez opevnění, apod. Prostě to také nepovažuji za něco úžasného. A celková pestrost nic moc- hodinovky, 4 hodinové speedy, půldenní, denní, 3 denní a 5 denní speedy, občas i týdenní. To je asi hlavní náplň jejich speed serveru.

Francie
Celkem rozmanitý speed server, jen krátké speedy s rozestavěnou vesnicí 4 zde nalezneme pouze stěží. Poslední dobou je i zde vidět trend ustupování vyloženě krátkých speedů těm delším.

Španělsko
Zde už tento trend proběhl- kdysi tu bylo mnoho dvouhodinovek, ale poslední dobou je to samý dlouhý speed s dlouhými intervaly, atd.

Portugalsko
Zde se ještě pořád udržují dvouhodinovky, ale nalezneme zde i delší speedy- do 8 hodin. Zkrátka stále je o poměrně kvalitní program. Bohužel však jejich speed server je často dost problémový. Také jsou zde pomalé jednotky.

Rusko
Nenalezneme zde sice speedy do 3 hodin, zato jsou zde poměrně zajímavé čtyřhodinovky, šestihodinovky a osmihodinovky. Je to různě míchané- jednou je rozestavěná vesnice na levelu 0, podruhé 4.

Nizozemsko
Jsou zde velké přestávky mezi speedy, nic moc program ( asi je zpracovávají Němci ).

Švýcarsko
Speedy s krátkými rozestupy, ale prémium je v podstatě nutností ( buď je přímo vyžadováno nebo je hráčský limit 30 ). Oproti německým speedům je zde i více speedů s větší rozestavěnou vesnicí ( 1 nebo 4 ).

Maďarsko
Jsou pevně dány časy speedů ( teď se trochu mění kvůli Vánocům ).
Rychlost se obvykle pohybuje mezi 300-380 i mezi tříhodinovkami. Během týdne je zařazen jeden dlouhý speed.

Brazílie
Nejčastější jsou 2-3 hodinové speedy. Skoro vše bývá odměňováno prémiovými body,, začíná se obvykle s vesnicí o 1388 bodech.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

ELZUCHA

Uživatel
Registrovaný uživatel
Počet poděkování
1
Moc pěkný...tady to se mělo už udělat dávno:yes
 

DeletedUser40478

Guest
Ted trochu vykročím z téma ale nevím kde zjistit v kolik nebo kdy speed končí. :) Díky za odpověd.
 

DeletedUser36491

Guest
[HR][/HR]Ahoj, rád ti poradím na hlavní stránce v horní části klikneš na Speed kola a tam máš veškeré informace o speedech, které probíhaly, momentálně probíhají nebo budou probíhat, včetně časového úseku (ODKAZ).
 
Naposledy upraveno moderátorem: