Příběh

  • Zakladatel vlákna DeletedUser28445
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser28445

Guest
Dlouhá doba už uběhla, ale už je zde opět ten čas – čas Nového roku, tudíž i druhé části Vánočního míru a kopiník Karel si konečně může odpočinout od všech těch otravných nájezdů nepřátel.

I kavalerista David dostal volno od věčného rabování vesniček okolo, mohl konečně napojit koně a sám dát odpočinout již dost bolavým zádům od nošení těžkého železa, které dostal na starost.

V tomto zvláštním čase se do vesnice sjížděly i jednotky soukmenovců, aby přišli pozdravit své kolegy, přes to, že David většinu vojáků neznal, znal jména jejich velitelů, které poslouchají na slovo.

Okolními vesnicemi tou dobou probíhali zvěsti o veliké akci, jež se chystá hned po ukončení Novoročního míru, všude byly slyšet hlasy zděšení, když se mezi sebou bavili jednotky velitelů, bojujících na hranicích, ale k zaslechnutí byly i hlasy povzbuzující, burcující a pomstychtivé, vždy když se objevil poblíž nějaký ze sekerníků velitelů z větší vzdálenosti od hranice.

Kavalerista David poslouchal podobná slova často, ale naháněla mu trošku strach, protože jeho vesnice se nacházela těsně u hranic s nepřítelem a on měl být jedním z těch, kdo by šel osvobozovat případné vězně z obsazených vesnic.

Efektivní spolupráce jeho velitele s kmenem mu dodávala odvahy, avšak David byl již svědkem mnoha masakrů.

Krčma v místní vesnici se postupně plní, pivo teče proudem a odpočítávají se poslední chvilky do půlnoci, startu nového roku, nového období, nové války a nových bojů, všichni kolem Davida si užívali dost možná poslední velkou slavnost v jejich životě.

Myslet si, že se to Davidovi vyhne, by bylo až přespříliš patetické, tak Davidovi nezbylo nakonec nic jiného, než se k bujarému oslavování, pití a zpívání přidat.

Encyklopedie by neznala slova, které by dostatečně dobře popsalo pocity vojáků další den, kdy se strach mísil se silnou bolestí hlavy a zvláštním pocitem od žaludku, vojáci se však museli rychle vzpamatovat, čekal je totiž litý boj.

Na druhý den po skončení míru se k Davidovi dostala zpráva, že vesnice Ypsilon padla do rukou zlým nepřátelům a jeho pán si Davida vyžádal, aby vedl hlavní tažení a první vlnu útoků.

Ypsilon byla již těžce opevňována nepřáteli a David se svým plukem jeli vstříc téměř jisté smrti, hnala je však kupředu myšlenka na své kamarády, kteří padli při obraně Ypsilonu, hnala je kupředu touha po pomstě.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.