Skript - Čas odhalení strážní věží

Speedding

Uživatel
Registrovaný uživatel
Nejdřív jsem váhal, jestli sem tento script mám dát, protože ho mí nepřátelé na S49 mohou využít - ale pak jsem si řekl, že toto forum čte stejně strašně málo lidí a navíc by si takový script mohl napsat každý během 2-3 hodin, a tak se tu s vámi o něj podělím.

Strážní věž
Popis: Po spuštění skriptu na náhledu příchozích útoků přejmenuje všechny označené (!) útoky tak, že do názvu útoku připíše čas, kdy bude útok odhalen jednou z vašich strážních věží. Údaje o strážních věžích stačí zadat jednou a poté už zůstanou navždy uložené ve vašem prohlížeči.
Video: odkaz
Kód:

Kód:
javascript:

var win = (window.frames.length > 0) ? window.main : window;

function fnAjaxRequest(url, sendMethod, params, type) {
  var error = null, paylod = null;
  win.$.ajax({
    "async": false, "url": url, "data": params, "dataType": type, "type": String(sendMethod || "GET").toUpperCase(),
    "error": function (req, status, err) {
      error = "ajax: " + status;
    }, "success": function (data, status, req) {
      payload = data;
    }
  });
  if (error) throw (error);
  return payload;
}

function fnCreateConfig(name) {
  return win.$(fnAjaxRequest("/interface.php", "GET", { "func": name }, "xml")).find("config");
}

function fnCreateUnitConfig() {
  return fnCreateConfig("get_unit_info");
}

function getUnitSpeed(unit) {
  var unitConfig = fnCreateUnitConfig();
  var info = [];

  win.$(unitConfig).children(unit).each(function (i, e) { info.push(win.$(e).find("speed").text()); });

  return parseFloat(info) * 60 * 1000;
}

function setCookie(cname, cvalue) {
  var d = new Date();
  d.setTime(d.getTime() + (365 * 24 * 60 * 60 * 1000));
  var expires = "expires=" + d.toUTCString();
  document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
}

function getCookie(cname) {
  var name = cname + "=";
  var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
  var ca = decodedCookie.split(';');
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') {
      c = c.substring(1);
    }
    if (c.indexOf(name) == 0) {
      return c.substring(name.length, c.length);
    }
  }
  return "";
}

function add() {
  var sum = getCookie("sum");
  setCookie("X" + sum, $('#X').val());
  setCookie("Y" + sum, $('#Y').val());
  setCookie("D" + sum, $('#D').val());
  setCookie("sum", parseInt(sum) + 1);
}

function remove(i) {
  var sum = getCookie("sum");

  if (i == (parseInt(sum) - 1)) {
    setCookie("sum", parseInt(sum) - 1);
  }

  else {
    setCookie("X" + i, getCookie("X" + (parseInt(sum) - 1)));
    setCookie("Y" + i, getCookie("Y" + (parseInt(sum) - 1)));
    setCookie("D" + i, getCookie("D" + (parseInt(sum) - 1)));
    setCookie("sum", parseInt(sum) - 1);
  }
}

function getDate(date) {
  var currDate = new Date();

  switch (date.slice(6, 11)) {
    case 'dnes ':
      currDate.setHours(parseInt(date.slice(13, 15)), parseInt(date.slice(16, 18)), parseInt(date.slice(19, 21)));
      break;
    case 'zítra':
      currDate.setHours(parseInt(date.slice(14, 16)), parseInt(date.slice(17, 19)), parseInt(date.slice(20, 22)));
      currDate.setDate(currDate.getDate() + 1);
      break;
    default:
      currDate.setHours(parseInt(date.slice(22, 24)), parseInt(date.slice(25, 27)), parseInt(date.slice(28, 30)));
      currDate.setDate(parseInt(date.slice(10, 12)));
      currDate.setMonth(parseInt(date.slice(13, 15)) - 1);
  }

  return currDate;
}

function parseDate(string) {
  var day = string.toString().split(" ")[2];

  var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];

  var i = 0;

  while (true) {
    if (months[i] == string.toString().split(" ")[1]) { break; }
    i++;
  }

  var time = string.toString().split(" ")[4];

  return day + "." + parseInt(i + 1) + ". v/ve " + time + " hodin";
}

function rename(name) {
  if (name.indexOf('Beranidlo') != -1) { return 'ram'; }
  else if (name.indexOf('Špeh') != -1) { return 'spy'; }
  else if (name.indexOf('LK') != -1) { return 'light'; }
  else if (name.indexOf('TK') != -1) { return 'heavy'; }
  else if (name.indexOf('Sekera') != -1) { return 'axe'; }
  else if (name.indexOf('Šlechta') != -1) { return 'snob'; }
  else if (name.indexOf('Meč') != -1) { return 'sword'; }
  return false;
}

function shown(name) {
  if (name.indexOf('odhalen') != -1) { return true; }
  else { return false; }
}

function calculate() {
  $('#incomings_table th:last-child').after('<th><a>Bude odhalen</a></th>');
  $('#incomings_table td:last-child').after('<td class="watchtower" style="text-align:center"></td>');

  $("tr.nowrap").each(function () {
    var originCoords = $(this).find("td:eq(2)").text();
    originCoords = originCoords.trim();
    originCoords = originCoords.slice(originCoords.length - 12, originCoords.length - 5);
    var originAxis = originCoords.split('|');

    var targetCoords = $(this).find("td:eq(1)").text();
    targetCoords = targetCoords.trim();
    targetCoords = targetCoords.slice(targetCoords.length - 12, targetCoords.length - 5);
    var targetAxis = targetCoords.split('|');

    var date = $(this).find("td:eq(5)").text();

    var maxX = 0;
    var maxY = 0;
    var a = targetAxis[1] - originAxis[1];
    var b = originAxis[0] - targetAxis[0];
    var c = (-1) * (a * originAxis[0] + b * originAxis[1]);

    for (var i = 0; i < parseInt(getCookie("sum")); i++) {
      var m = parseInt(getCookie("X" + i));
      var n = parseInt(getCookie("Y" + i));
      var r = parseFloat(getCookie("D" + i));

      if (Math.sqrt(Math.pow(m - originAxis[0], 2) + Math.pow(n - originAxis[1], 2)) < r) {
        break;
      }

      else if (b == 0) {
        var x1 = targetAxis[0];
        var x2 = targetAxis[0];
        var temp = Math.sqrt((-1) * Math.pow(m, 2) + 2 * m * x1 + Math.pow(r, 2) - Math.pow(x1, 2));
        var y1 = n - temp;
        var y2 = n + temp;
      }

      else if (a == 0) {
        var y1 = targetAxis[1];
        var y2 = targetAxis[1];
        var temp = Math.sqrt((-1) * Math.pow(n, 2) + 2 * n * y1 + Math.pow(r, 2) - Math.pow(y1, 2));
        var x1 = m - temp;
        var x2 = m + temp;
      }

      else {
        var temp = Math.sqrt(Math.pow((-2) * Math.pow(a, 2) * n + 2 * a * b * m + 2 * b * c, 2) - 4 * (Math.pow(a, 2) + Math.pow(b, 2)) * (Math.pow(a, 2) * Math.pow(m, 2) + Math.pow(a, 2) * Math.pow(n, 2) - Math.pow(a, 2) * Math.pow(r, 2) + 2 * a * c * m + Math.pow(c, 2))) + 2 * Math.pow(a, 2) * n - 2 * a * b * m - 2 * b * c;
        var y1 = (1 / (2 * (Math.pow(a, 2) + Math.pow(b, 2)))) * temp;
        var y2 = (1 / (2 * (Math.pow(a, 2) + Math.pow(b, 2)))) * (-1) * temp;
        var x1 = ((-1) * (b * y1) - c) / a;
        var x2 = ((-1) * (b * y2) - c) / a;
      }
    
      if (Math.sqrt(Math.pow((x1 - originAxis[0]), 2) + Math.pow((y1 - originAxis[1]), 2)) < Math.sqrt(Math.pow((maxX - originAxis[0]), 2) + Math.pow((maxY - originAxis[1]), 2))) {
        maxX = x1;
        maxY = y1;
      }


      else if (Math.sqrt(Math.pow((x2 - originAxis[0]), 2) + Math.pow((y2 - originAxis[1]), 2)) < Math.sqrt(Math.pow((maxX - originAxis[0]), 2) + Math.pow((maxY - originAxis[1]), 2))) {
        maxX = x2;
        maxY = y2;
      }    
    }

    var command = $(this).find("span.quickedit-label").text().trim();
    var distance = Math.sqrt(Math.pow((targetAxis[0] - maxX), 2) + Math.pow((targetAxis[1] - maxY), 2)) * getUnitSpeed(rename(command));

    if (i != parseInt(getCookie("sum"))) {
      $(this).find("td.watchtower").html(parseDate(new Date()));
      distance = r;
    }

    else if (maxX == 0 && maxY == 0) {
      $(this).find("td.watchtower").html("-----");
      return;
    }
  
    if (rename(command)) {
      if (distance > r) { var currDate = new Date(getDate(date) - new Date(Math.floor(distance))); }
      else { var currDate = new Date(); }
      $(this).find("td.watchtower").html(parseDate(currDate));
      if (!shown(command)) {
        $(this).find(".rename-icon").click();
        $(this).find("input[type=text]").val(command.trim() + " - odhalen dne " + parseDate(currDate));
        $(this).find("input[type=button]").click();
      }    
    }

    else {
      $(this).find("td.watchtower").html("-----");
    }
  });
}

function main() {
  $('.dynamicallyCreated').html("");


  var div = '<div class="dynamicallyCreated"><table align="center" style="text-align:center"><tr><th style="text-align:center">Vesnice</th><th style="text-align:center">Dosah</th><th></th></tr>';

  for (var i = 0; i < parseInt(getCookie("sum")); i++) {
    div += '<tr><td>' + getCookie("X" + i) + '|' + getCookie("Y" + i) + '</td><td>' + getCookie("D" + i) + '</td><td><input type="submit" class="btn" onClick="remove(' + i + '); main();" value="Odebrat"></td></tr>';
  }

  div += '<tr><td><input type="text" id="X" maxlength="3" size="3"> | <input type="text" id="Y" maxlength="3" size="3"></td><td><input type="text" id="D" maxlength="4" size="4"></td><td><input type="submit" onClick="add(); main();" class="btn" value="Přidat"></td></td></tr></table>';

  div += '<table align="center"><tr><td><input type="submit" class="btn" onClick="calculate();" value="Vypočítej"></td></tr></table></div>';

  $(div).insertBefore('#paged_view_content');
}

$(document).ready(main());
Kompatibilita: Windows 10 Google Chrome, ?
Známé bugy: Jelikož ještě nebyla možnost to nějakým způsobem otestovat, tak skript bude mít bugů víc než dost. Pište je prosím do komentářů.
Poslední aktualizace: 13.3.2017

Schválen supportem. Script by měl být plně portabilní, tzn. funkční na všech světech bez toho, aniž by se musel měnit. Samozřejmě je nesmysl ho používat na světech, kde není strážní věž.
 
Naposledy upraveno:

Král Lord Eagle

Nový uživatel
Registrovaný uživatel
Vyzkoušel jsem, ale mám pořád stejný problém. I když to má ukazovat čas odhalení, tak tam je -----. Máš nějakou radu na nápravu, nebo si to mám vyřešit sám?

Dekuji za odpověď
 

Speedding

Uživatel
Registrovaný uživatel
Bohužel nemám, hru již nehraji a skript jsem prakticky nikdy nepoužil, sloužil spíš pro účely kmene, takže nemohu sloužit :D Ale dle toho kódu bych řekl, že ---- to vypíše, pokud útok nebude odhalen žádnou ze zadaných věží. Jaký máš prohlížeč a na jakém světě hraješ?
 

Král Lord Eagle

Nový uživatel
Registrovaný uživatel
Právě, že u všech. (odzkoušeno s pomocí souseda, mělo být odhaleno, ale nebylo) Prohlížečem to nebude, odzkoušeno na jinych Pc ve Mozille, opeře a explorer. Svět51...
 

Bzzbzz

Uživatel
Registrovaný uživatel
Mám stejný problém... ukazuje mi to jen --- místo času odhalení. Nejde mi do tabulky vložit vež
 

Lady Catelyn

Nový uživatel
Registrovaný uživatel
chtěla jsem použít script na světě 66, ale bohužel mi nefunguje - nejde mi přidat věž. po vypsání údajů se prostě pod tu tabulku na vypsání coordů nezobrazí. na světě 57 mi ale script fungoval bez problému..