Trochu z jiného soudku

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser33829

Guest
Když už opisuješ moji větu, bylo by fajn ji opsat celou, pak z ní je lež, ale tak na lež jsi tu expert. V řadě kostelích kazatelny nejsou, a navíc o kazatelny tu nejde, protože ač jsou či nejsou, tak z nich nikdo nekáže. Studovat o kostelech nepotřebuji, když tam jsem a vidím, ale Ty jsi takový nevěřícný Tomáš. A zrovna Ty tu budeš poučovat něco o studování, kdo tu uráží staré babky. Normální člověk by aspoň byl z ticha, slušný člověk by přiznal chybu, ale Ty se tu na kázání z kazatelen necháš vozit, a myslíš si, že to zakecáš těmi svými smyšlenkami a jednoduchými urážkami. Třeba bych na to i po čase zapomněl, ale teď jsi zaperlil tak, že tohoto cejchu se už nezbavíš. Poděkuj si sám sobě. To bys měl ocenit, když se tu navážíš do každého, kdo s Tebou nesouhlasí, a pak sebe sama pasuješ, že tady proti těm vlastnostem, kterými trpíš Ty sám, bojuješ proti ostatním, protože je údajně mají ti druzí, především já. Ty bys tu neměl ani o čem na fórum psát.

V řadě topicích se každý aspoň trochu vyjádří k tématu, jenom ty jedeš off topic ty svoje smyšlenky.

Pro Tebe nejsem žádný soudruh, nevěřícný Tomáši. Ale rodiče trefili dobře jméno.:King
 

DeletedUser40852

Guest
Do všech se tu naváží jenom soudruh Shedd. Proti všem tu taky bojuješ jen ty. A je pravda, že nejsi normální, jinak bys byl zticha. Tak čest práci soudruhu a jdi agitovat někam na schůzi.
Jinak pokud chceš poučovat o češtině, tak být zticha se píše dohromady a ne z ticha. :-D:-D
 

DeletedUser33829

Guest
Nebýt Tebe, tak bych to fakt netušil. Stejně je to vtipné, že tu poučuješ Ty, který nejenže nasekáš více chyb gramatických, ale hlavně těch faktických a hlavně má špatně pravopisně samotný nick. Každopádně z ticha radost stejně nemáš.
Kdybych to nevěděl, tak bych Ti poděkoval, ale novou informaci jsi nenapsal.
A co už jsi byl v kostele, nebo máš strach že do Tebe udeří hrom, nebo se popálíš o svěcenou vodu?
Tohle není Tvoje základní buňka KSČM, netušil jsem, že mladý komunista jako Ty má tak velkou tendenci se vyjadřovat k duchovnu, když by na základě dialektického materialismu.... a jo, tak teď už chápu ty staré babky, to Ti řekl nějaký soudruh na družbě... a ono by to vysvětlovalo i to, že na té schůzi jsi obklopen jen těmi starými babkami a ani ty o tebe nestojí. Ale zase ty staré babky chodí do kostela dle tebe. Ty už to máš hodně pomotané.:/
 

DeletedUser40852

Guest
Ty víš jak, že můj nick je špatně? Ani nevíš co znamená. Jinak Tomáš byl nevěřící a ne nevěřícný. Ale to určitě víš. Teď už jen napsat žes to udělal schválně a k tomu přidan něco na mě, pár jiných nesmyslů, zamíchat a je to klasická Sheddovina.
 

DeletedUser33829

Guest
Ale to nejsi ty ten Tomáš, tak slavný nejsi. :D

Ty tady meleš faktické nesmysly a snažíš se odvést pozornost za jiná slova, přičemž si tu sám vymýšlíš slovo, a ještě k tomu děláš výkladový slovníček, když bych to tu teď udělal já, tak to budeš kritizovat a psát zase to co píšeš. Tady nebude platit podle sebe soudím Tebe, ale Quod licet Iovi non licet bovi.

Nevím důvod Tvého pravopisně chybného nicku, který porušuje hned několik pravopisných chyb a je mi úplně ukradený, tak jako neumíš psát vančurovskou češtinou (co to je, to je zase nějaká sheddovina, co? :D Ne, není, ten pojem jsem si nevymyslel :p). Tvoje myšlenkové pochody znát nepotřebuji a ani nechci, to jen Ty je máš potřebu tady veřejně prezentovat. A význam a důvod Tvého nicku na tom nic nemění. Co to je za argument?

Ne páťáci, ale 3.B by z Tebe byla vyřezaná smíchy.
 

DeletedUser33829

Guest
https://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf

Jen namátkou, tzn. to nejsou všechny zmínky o pekle v Bibli:

Matouš 5:22
Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.

Matouš 5:29
Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

Matouš 5:30
Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla

Marek 9:43-48
43 [44]Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neu-hasitelného ohně.b45 [46]A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. 47A kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, 48kde ‚jejich červ nehyne a oheň nehasne‘.

Lukáš 10:15
A ty, Kafarnaum, které jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla budeš svrženo.

Skutky 2:27
Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu.

Korintským 15:55
Kde je teď, smrti, to tvé vítězství?Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“

Jakub 3:6
I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem.

Zjevení 19:20
A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou

Zjevení 20:10
Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků

Zjevení 20:13
Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků.

Zjevení 20:14
Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.

Zjevení 20:15
Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera

Zjevení 21:8
Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.