sběr surovin

aRGG

Uživatel
Registrovaný uživatel
mohou se jednotky vydávající se na sběr surovin tvářit jako vracející se za takovou a takovou dobu? jednotky nelze odvolat, takže je to stejné, jako když (rabující jednotky) docílí cíle a poberou suroviny a vrací se domů... přidalo by to na přehlednosti...

Návrat z vesnice (???|???) K?? dnes v 09:53:52:000 hodin 0:02:55
Útok na vesnice (???|???) K?? dnes v 10:32:49:212 hodin 0:41:52
Běžní sběrači dnes v 10:39:03:000 hodin 0:48:06
Chytří sběrači dnes v 10:40:03:000 hodin 0:49:06

asi nějak takhle... zobrazovalo by se to v náhledu vesnice i ve shromaždišti